newsletter
Pl
De 
Sprawozdanie roczne "Rok w Krzyżowej 2017"

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego numeru „Roku w Krzyżowej”, podsumowującego działania Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 2017 roku. A rok ten okazał się dla nas, pracowników Fundacji „Krzyżowa”, jeszcze większym wyzwaniem, niż mogliśmy zakładać wcześniej. Dynamika rozwoju sytuacji społecznej, politycznej – również w kontekście międzynarodowym, wymuszała na nas szybkie reakcje, a także podejmowanie kolejnych wyzwań. W samej Fundacji również zaszły zmiany.
Mamy nadzieję, że tegoroczne wydanie „Roku w Krzyżowej” będzie dla Państwa interesujące. Może niektóre artykuły sprawią, że dostrzeżecie Państwo aktywność Fundacji w nowych dla siebie obszarach, a inne – skłonią do refleksji i dyskusji. Niezmiennie jednak polecamy się Państwa uwadze i życzliwości. I zachęcamy do wspólnego działania na rzecz porozumienia i dialogu.
Więcej …

aktualności

||REKRUTACJA|| "Activists against Xenocide", Krzyżowa 14-21.06.2018 r.,

Projekt "Activists against Xenocide" umożliwia uczestnikom z Polski, Niemiec, Estonii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Macedonii i Serbii wspólną dyskusję o zagadnieniach wokół tematyki ucieczki i migracji w kontekście europejskim. W ramach projektu organizowany jest trening dla multiplikatorów, którzy potem w ich lokalnych społecznościach będą mogli organizować mikroprojekty dla młodzieży.

Kurs jest prowadzony w j. angielskim.

Więcej …
 
Polsko-niemiecka wymiana szkolna Wałbrzych-St.Ottilien – 22-27.04.2018

22 kwietnia rozpoczęła się w Krzyżowej wymiana szkolna Wałbrzych-St. Ottilien. Różnego rodzaju kreatywne metody, ćwiczenia wzmacniające kooperację oraz praca warsztatowa będą stwarzać przestrzeń do zapoznania się, wymiany doświadczeń i współpracy. Spotkanie jest też okazją, żeby razem odkrywać historię Krzyżowej, dyskutować o tematach międzykulturowych oraz uczestniczyć w warsztacie kreatywnego recyklingu. Młodzież niemiecka pozna również szkołę i miasto swoich polskich kolegów.

Więcej …
 
"Szkoła w Krzyżowej", 24.04.2018 Krzyżowa

24 kwietnia w ramach programu "Szkoła w Krzyżowej" odbyły się zajęcia "Życie codzienne w warszawskim getcie. Realia życia europejskich Żydów na podstawie pamiętnika Anne Frank". Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie dyskutowali na temat Holokaustu, dyskryminacji, wzajemnego szacunku i praw człowieka. Podstawą do dyskusji były fragmenty "Dziennika" Anne Frank oraz materiały udostępniane przez Dom Anne Frank w Amsterdamie. Uczestnicy warsztatów stworzyli wystawę ukazującą realia Europy w czasie II wojny światowej, na których tle umieścili historię Anne Frank oraz losy jej rodziny.

Więcej …

galeria